• 1 نتیجه یافت شد.
روستای دلیر
مازندران - چالوس شهرستان چالوس، بخش کلاردشت، دهستان کوهستان، روستای دلیر

دلیر نام یکی از روستاهای نزدیک مرزن آباد در استان مازندرانه که به دو قسمت دلیر و الیت تقسیم می شه که این دو قسمت توسط رود معروف به اسپیرو (در زبان گیل...

  • 1 نتیجه یافت شد.