• 4 نتیجه یافت شد.
شهر افوس
اصفهان - شهر افوس ایران اصفهان افوس

سرچشمه افوس
اصفهان - افوس

شهر پافوس
قبرس - شهر پافوس قبرس پافوس

غار افوس (چاه غار افوس )
اصفهان - داران 28 کیلومتری جاده داران به الیگودرز، روستای افوس

این چاه غار در استان اصفهان و در میاندشت (28 کیلومتر پس از داران) در روستایی به همین نام و در دامنه یکی از دره های رشته کوه قبله کوه قرار داره. برای ر...

  • 4 نتیجه یافت شد.