• 2 نتیجه یافت شد.
جایگاه سوخت اسبدوانی
تهران بزرگراه اسبدوانی جنب ورودی پارک سرخه حصار

میدان اسب دوانی اسب های ترکمن | Turkmen Akhalteke Horse Trekkings
ترکمنستان - عشق آباد 48/1 Magtymguly Ave., Ashgabat 744000

نژاد اسب های زیبای ترکمن، یکی از بهترین نژادها در کل دنیاست. دیدن این اسب های مغرور و سرکش و عکس گرفتن ازشون، برای خیلی از گردشگرها جذابه. هرچند اگه ک...

  • 2 نتیجه یافت شد.