• 1 نتیجه یافت شد.
کتیبه تاج گذاری اردشیر دوم
کرمانشاه طاق بستان

محوطه تاریخی طاق بستان در دامنه کوهی به همین اسم و در کنار چشمه ای در شمال شرقی حاشیه امروزی شهر کرمانشاه واقع شده. در طاق بستان، آثاری از دوره ساسانی...

  • 1 نتیجه یافت شد.