• 1 نتیجه یافت شد.
بقعه شیخ داوود
یزد روستای نصرآباد

این‌ بقعه‌ توی روستای‌ نصرآباد یزده . داخل بقعه محراب ساده ای هست و روی قبر شیخ‌ کتیبه‌ای‌ به‌ خط‌ نسخ‌ وجود داره که اسم‌ و تاریخ وفات اون مرحوم روش ...

  • 1 نتیجه یافت شد.