• 2 نتیجه یافت شد.
ساختمان اداره پست ایران
تهران خیابان امام خمینی، مقابل خیابان خیام

ساختمان اداره پست ایران مربوط به دوره پهلوی اوله و یکی از ساختمان های تاریخی در نزدیکی میدان تاریخی مشق و در محدوده مرکزی شهر تهران به شمار میره. ایس...

اداره پست ارومیه
آذربایجان غربی - ارومیه خیابان مدرس

  • 2 نتیجه یافت شد.