• 1 نتیجه یافت شد.
تالاب آلاگل (دریاچه رنگی)
گلستان - گنبد کاووس بخش داشلی برون و در کنار شهر اینچه برون

تالاب «آلاگل» که در میان شوره زار بزرگ ترکمن صحرا قرار داره از تالاب های آب شور ایرانه. این تالاب در بین ترکمن ها به (دریاچه رنگی) معروفه، دلیلش هم وی...

  • 1 نتیجه یافت شد.