• 2 نتیجه یافت شد.
شهر آشوراده
گلستان - شهر آشوراده ایران گلستان آشوراده

جزیره آشوراده
گلستان - بندر ترکمن از طریق سواحل بندر ترکمن

آشوراده، دهی در مرکز شبه جزیره میان کاله در شهرستان بندرترکمن، استان گلستان است. آشوراده تنها جزیرهٔ ایرانی دریای خزر است. این جزیره تا سال های پیش با...

  • 2 نتیجه یافت شد.