• 2 نتیجه یافت شد.
آببندان خلیل شهر
مازندران - خلیل شهر

آب بندان روستای شموشک
گلستان - گرگان روستای شموشک علیا

آب بندان روستای شموشک علیا با مساحت حدود 6 هکتار و حجم آب حدود نیم میلیون مترمکـعب است و در جنوب این روستا و محدوده جنگل سرسبز قرار دارد. این آب بندا...

  • 2 نتیجه یافت شد.