• 5 نتیجه یافت شد.
امامزاده ابراهیم سجاس
زنجان - سجاس

درون ضریح فلزی ضریح چوبی قرار داره که در قصر شاه طهماسب دوم ساخته شده. در 4 سمت آن آیه الکرسی حکاکی شده و نام سازنده آن و درودگران سجاس بر آن نقش بسته...

جایگاه سوخت سجاس سجاس
زنجان - سجاس زنجان شهرستان خدابنده شهر سجاس

دارای سرویس بهداشتی و نمازخانه...

جایگاه سوخت سجاس cng
زنجان - سجاس قیدار -سجاس

شهر سجاس
زنجان - شهر سجاس ایران زنجان سجاس

...

مسجد جامع سجاس
زنجان - خدابنده (قیدار) شهرک سجاس

مسجد جامع سجاس، در شهرک سجاس، در 12 کیلومتری شمال غربی شهرستان خدابنده قرار داره. دراین شهرک از دوره های گوناگون اسلامی آثار تاریخی به جا مونده. مسجد ...

  • 5 نتیجه یافت شد.