• 5 نتیجه یافت شد.
شهر جعفریه
قم - شهر جعفریه ایران قم جعفریه

...

بقعه جعفریه
اصفهان خیابان هاتف

800 سال قبل یعنی توی دوران ایلخانان مغول توسعه اصفهان بیشتر شد و این بقعه هم یادگار همون دورانه. شخصیت های معروف زیادی اینجا دفن شدن. قبلا حیاط بزرگی...

روستای پاچیان
قم - جعفریه 25 کیلومتری مسیر قم به گازران

روستای پاچیان یا پاجیان در بخش جعفریه قرار داره و در 25 کیلومتری مسیر قم به گازران قرار واقع شده. شغل اکثر مردم این روستا کشاورزی و دامداریه. در یک سا...

جایگاه سوخت عفریه
قم - جعفریه شهر جعفریه

جایگاه سوخت همگام کاران مجد
قم - جعفریه جعفریه-روبروی شهرک صنعتی طقرود

  • 5 نتیجه یافت شد.
تبلیغات