• 1 نتیجه یافت شد.
بازنشر "جای خالی سلوچ"
تهران

چاپ نوزدهم از رمان”جای خالی سلوچ” نوشته محمود دولت آبادی، با همکاری نشر چشمه منتشر شد. جای خالی سلوچ رمانی است به سبک رئال که نخستین بار در سال ۱۳۸۵ ...

  • 1 نتیجه یافت شد.
تبلیغات