ویزای تجاری فنلاند

ویزای فنلاند لیست ویزاهای فنلاند
 • قیمت
  -
 • مدت اقامت
  -
 • زمان اعتبار
  طبق تاریخ پرواز
 • گرفتن زمان
  -
اسناد مورد احتیاج

1. مدارک شناسایی مورد نیاز فرد نظیر پاسپورت 2. شناسنامه و ترجمه های آن ها 3. نامه های بانکی 4. اسناد مالکیت منزل یا زمین 5. نامه های کاری فرد که نشان از اشتغال به کار وی در موقعیت خاص شغلی را دارد 6. نامه اشتغال متقاضی به تحصیل در دانشگاه های ایران شانس خود را جهت اخذ ویزای توریستی کشور فنلاند، افزایش دهند. 7. دعوتنامه رسمی از شرکت/سازمان میزبان در فنلاند با ذکر اطلاعات مربوطه و دعوت کننده و مدت سفر و تعهدات مالی دعوت کننده الزامی است. 8. گواهی رسمی از شرکت/سازمان/موسسه یا شرکت تجاری به زبان انگلیسی یا ترجمه انگلیسی 9. پروانه ثبت سازمان/شرکت همراه با ترجمه به زبان انگلیسی

توضیحات

برچسب ها