ویزای توریستی سوئد

 • قیمت
  60 یورو
 • مدت اقامت
  -
 • زمان اعتبار
  طبق تاریخ پرواز
 • گرفتن زمان
  -
اسناد مورد احتیاج

- پاسپورت معتبر که حداقل 3 ماه به انقضای آن باقی مانده باشد. - پول کافی برای زندگی و مسافرت برگشت به کشور خود.(کشور سوئد این مبلغ را 40 یورو معادل 370 کرون برای هر روز در نظر گرفته است. البته این مبلغ در صورتی که شخص در منزل اقوام خود در سوئد اقامت خواهد داشت و یا برخی عوامل دیگر قابل کاهش است. - بیمه مسافرتی

توضیحات

برچسب ها