بیستم دی ماه سالروز قتل امیرکبیر ایران

بیستم دی ماه سالروز قتل میرزا محمدتقی خان فراهانی معروف به امیرکبیر؛ بزرگ مرد تاریخ معاصر ایران، به فرمان ناصرالدین شاه قاجار است. هرچه نام والای امیرکبیر یادآور اصلاح، پیشرفت، لیاقت و شایستگی است، عزل و قتل او، از جمله خاطرات تلخ و ناگوار حافظه تاریخی مردم ایران است. چگونگی قتل امیرکبیر ماجرایی تأمل و تأثربرانگیز است که افراد و عوامل بسیاری در آن نقش دارند. اقدامات و برنامه های اصلاحی امیرکبیر به مذاق بسیاری از رجال سیاسی، دیوانیان سنتی، دولت مردان، درباریان و سفارت خانه های خارجی خوش نیامد و از همان آغاز سرناسازگاری با او برداشته و اندک اندک موفق شدند تخم بدگمانی و سوءظن را نسبت به امیرکبیر در دل شاه بکارند. در میان دشمنان و بدخواهان امیرکبیر یک نام از دیگران پررنگ تر و برجسته تر است؛ مهدعلیا؛ مادر ناصرالدین شاه و مادرزن امیرکبیر که سرسختانه و مجدانه در راه سقوط امیر کوشید تا بالاخره موفق به عزل و پس از چندی قتل او در حمام فین کاشان گردید.
امیرکبیر

میرزا تقی خان امیرکبیر

امیرکبیر که تلاش های خود را بر برقراری نظم و قانون و به سامان کردن امور متمرکز کرده بود، اصلاحات گسترده ای در زمینه های مختلف به انجام رساند که به سبب ریشه ای و همه جانبه بودن، منافع بسیاری از فرصت طلبان و سودجویان را به خطر انداخت و بسیاری را به دشمنان امیر تبدیل کرد. همان گونه که می دانیم ماجرای قتل غم بار امیر با نام مهدعلیا؛ مادر شاه گره خورده است. او که به هر دلیل سرسخت ترین دشمن امیر معرفی می شود، مؤثرترین فرد در کشته شدن امیر شناخته شده است. در گزارش های وزیر مختار انگلیس آمده است: "برانداختن دولت امیرنظام، بیشتر نتیجه توطئه و نیرنگ اندرون شاه است که در رأس آن مهدعلیا مادر شاه قرار دارد." مهدعلیا که نام اصلی اش ملک جهان خانم است، همسر محمدشاه و مادر ناصرالدین شاه قاجار است. تمامی هم عصران او و نیز نویسندگان و پژوهندگان، مهدعلیا را زنی قدرتمند، بانفوذ و مدیر و مدبر توصیف کرده اند. او در زمان پادشاهی همسرش به سبب بیماری و نیز درویش مسلکی شاه، در امور کشور و مسایل سیاسی و عزل و نصب ها نفوذ و دخالت فراوانی داشت.امیرکبیر

حمام فین کاشان

حمام فین کاشان همان مکانی است که میرزا تقی خان فراهانی معروف به امیرکبیر، صدراعظم ناصرالدین شاه قاجار، در بیستم دی ماه سال 1230 هجری خورشیدی در آن به قتل رسید. پس از این واقعه، باغ فین و حمام آن دوباره فراموش شد و در دوره ی مشروطه، اشرار تمام سنگ های مرمر و مصالح گران بهای باغ و حمام را به غارت بردند.
حمام فین کاشان

برچسب ها

درباره نویسنده

بلاگ های مرتبط

پانزدهم اردیبهشت ماه و بهانه ای برای بزرگداشت جشنی ایرانی

گلاره یوسف پور ، شنبه 15 اردیبهشت 1397

جشن های ایرانی به جشن های ملی و مردمی گفته شده که دارای ریشه تاریخی- ایرانی هستند و از دوران باستان تا به امروز رسیده است.

نظرت چیه
0 دیدگاه و 0 رای ثبت شده است .
مرتب سازی :