معدن سنگ نمک ایوانکی

ایران سمنان ایوانکی 15 کیلومتری جاده ایوانکی- گرمسار
  • اشتراک گذاری
  • افزودن تصویر
  • افزودن نظر