قلاورخانه زردان

ایران خراسان جنوبی قائن غرب روستای زردان، کیلومتر 3 جاده زردان شاج، مسیر خط اصلی آب، بر فراز کوه چنگ وسیع
  • اشتراک گذاری
  • افزودن تصویر
  • افزودن نظر