هتل سیتی استانبول the city hotel

ترکیه استانبول Asmalı Mescit Mahallesi, Meşrutiyet Cd. No:89, 34430 Beyoğlu/İstanbul, Turkey
  • اشتراک گذاری
  • افزودن تصویر
  • افزودن نظر