x
x
اسپیلت البرز

راهنمای سفر به کوهبنان‎ - Travel guide to Kuhbonan

آشنایی با کوهبنان‎ ویرایش مطلب
کوهبنان‎ / Kuhbonan

واژه ی کوهبنان در کتب مختلف به صورت های گونانگون امده است مانند: کوبنان، کوبنات، کوبونات، کهبنان، کبینان، کوبیان و... اما تلفظ درست آن همان کوهبنان است چون بلند ترین نقطه ی مرزی کرمان این ناحیه بوده است، در زمان های قدیم، افرادی از طرف حکومت برای دادن اطلاعات، بالای کوه گماشته می شدند که انها را کوه بانان می گفتند که مخفف ان کوهبنان می شود و رفته رفته بر این محل اطلاع شده است. برخی دیگر بنان را به معنی پسته کوهی دانسته معنی کوهبنان کوه پسته دانسته اند که این احتمال موجه تر به نظر می رسد، زیرا در گویش محلی این منطقه واژه "بنه" به معنی پسته کوهی است و این درخت در کوهستان های ان فراوان است. کوهبنان یکی از دهات خوش آب و هوای این ناحیه است و ظاهراً مرکب از کلمه ی کوه و بنه (درخت مشهور) است. در نسخه المضاف ، کلمه ی کوبنان همه جا به صورت کوبنات ضبط شده است کوهبنان در مرز کرمان، خراسان و یزد قرار دارد. درقسمت شرقی آن، قریه گوجهر قرار دارد که در زمان صفویه به خاطر معادن سرب و فازهر شهرت داشته است. هوای کوهبنان به سبب اتصال به صحرای لوت، مایل به گرمی و در کمال اختلاف است، مگر قریه طرز که به خاطر اتصال به کوهستان زرند، خوش آب و هوا است. در زمان قاجار، زین العابدین شیروانی ، کوهبنان را بسیار ستوده است.

کجا اقامت کنم؟ ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

چی بخورم؟ کجا بخورم؟ ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

نوشیدنی ها

اطلاعاتی وجود ندارد

چی بخرم؟ ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

سلامت و درمان ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

کجاها برم؟ ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

نقشه کوهبنان‎
در چه فصلی برم؟ ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

چجوری برم؟ ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

پیشنهاد ویژه ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

خروج از کوهبنان‎ ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

اطلاعات ضروری ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

ویزا ایران