آشنایی با جورقان ویرایش مطلب
جورقان

جورقان شهری بسیار قدیمی و زیبا، دارای تپه ای که قلعه ای باستانی و مدفون شده از دوران مادها در آن وجود دارد و دارای قنات بسیار زیبا به نام قنات گل و میل های عظیم کوره های آجر پزی سنتی و باغات انگور بسیار است.

کجا اقامت کنم؟ ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

چی بخورم؟ کجا بخورم؟ ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

نوشیدنی ها

اطلاعاتی وجود ندارد

چی بخرم؟ ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

سلامت و درمان ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

کجاها برم؟ ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

نقشه جورقان
در چه فصلی برم؟ ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

چجوری برم؟ ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

پیشنهاد ویژه ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

خروج از جورقان ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

اطلاعات ضروری ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

ویزا ایران
فاصله

فاصله جورقان تا تهران 313 کیلومتر

فاصله جورقان تا مشهد 1,188 کیلومتر

فاصله جورقان تا تبریز 543 کیلومتر

فاصله جورقان تا اصفهان 524 کیلومتر

فاصله جورقان تا شیراز 1,006 کیلومتر

فاصله جورقان تا بندرعباس 1,461 کیلومتر

فاصله جورقان تا اهواز 592 کیلومتر

فاصله جورقان تا زاهدان 1,629 کیلومتر

x