آشنایی با کارون ویرایش مطلب
کارون / کوت عبدالله

شهرستان کارون یکی از شهرستان‌های استان خوزستان در جنوب غربی ایران است. مرکز این شهرستان کوت عبدالله است. کوت عبدالله مرکز شهرستان کارون شهر جدیدی است که در زمستان ۱۳۹۱ از ادغام مناطق کوت عبدالله، استیشن، خزامی، درویشیه، شریعتی‌یک، کوت نواصر، کوی منتظری، گاومیش آباد، گندمکار و هادی‌آباد ایجاد گردیده است. نام کوت‌عبدالله به کارون تغییر کرد و مرکز شهرستان کارون شد. 

کجا اقامت کنم؟ ویرایش مطلب

در مراکز اقامتی و توریستی موجود در این شهرستان می توانید اقامت کنید

چی بخورم؟ کجا بخورم؟ ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

نوشیدنی ها

اطلاعاتی وجود ندارد

چی بخرم؟ ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

سلامت و درمان ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

کجاها برم؟ ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

نقشه کارون
در چه فصلی برم؟ ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

چجوری برم؟ ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

پیشنهاد ویژه ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

خروج از کارون ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

اطلاعات ضروری ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

ویزا ایران
فاصله

فاصله کارون تا تهران 846 کیلومتر

فاصله کارون تا مشهد 1,644 کیلومتر

فاصله کارون تا تبریز 1,149 کیلومتر

فاصله کارون تا اصفهان 512 کیلومتر

فاصله کارون تا شیراز 535 کیلومتر

فاصله کارون تا بندرعباس 1,136 کیلومتر

فاصله کارون تا اهواز 12.1 کیلومتر

فاصله کارون تا زاهدان 1,595 کیلومتر

x