عبور از دم ریگ جن

شنبه 09 اردیبهشت 1396
عبور از دم ریگ جن

ریگ جن در محدوده جغرافیایی مرکز ایران در قسمت غربی کویر مرکزی ایران قرار گرفته است. این منطقه از شمال به جنوب سمنان و گرمسار، از غرب به محدوده پارک ملی کویر و تنگ ظلمات، از شرق به محور ارتباطی جندق-معلمان و از جنوب به شمال انارک و چوپانان محدود میگردد.

تعداد نظرات کاربران
1
مرتب سازی بر اساس: