روستای سقالکسار- 14954
ناهید حیاتی
19 شهریور 1393

روستای سقالکسار 

ایران - گیلان - رشت فلکه انتظام، ۱۰ کیلومتری جاده جیرده، بعد از بقعه آقاسید شریف

جاذبه های طبیعی رشت دریاچه های ایران روستا

تبلیغات