خانه موزه استاد عزت الله انتظامی- 14873
tina salahi
17 تیر 1393

خانه موزه استاد عزت الله انتظامی 

ایران - تهران - تهران خیابان اندرزگو (قیطریه)، شرق به غرب، روبروی بلوار کاوه، خیابان احمدی، خانه موزه استاد عزت الله انتظامی

میراث فرهنگی موزه های ایران خانه موزه عزت الله انتظامی