دیوچشمه- 14221
Negar Ghiam
18 فروردین 1393

دیوچشمه 

ایران - مازندران - نوشهر جاده چالوس، دوراهی چالوس دو آب به کجور، ۲۴ کیلومتر بعد از جاده اصلی، نزدیک استانکرود، ضلع جنوبی جاده

جاذبه های طبیعی چالوس چشمه های ایران