مجموعه ورزشی جوان ۱- 13886
ملیکا محسن
13 شهریور 1393

مجموعه ورزشی جوان ۱ 

ایران - تهران - تهران نیاوران، نرسیده به چهار راه مژده، روبه روی بانک آینده، پلاک ۳۳۶

مجموعه ورزشی باشگاه بدنسازی بدنسازی پیلاتس ایروبیک