امامزاده اسماعیل (ع)- 16272
Golnaz
15 مرداد 1393

امامزاده اسماعیل (ع) 

ایران - تهران - تهران بزرگراره صدر، بعد از دیباجی، خیابان پاشا ظهری، کوچه کلهری

امام زاده در تهران جاذبه زیارتی تهران

x