آبشار سمبی- 13865
دنیا چلویی
10 اردیبهشت 1393

آبشار سمبی 

ایران - مازندران - بهشهر در نزدیکی روستای یخکش در ۵۴ کیلومتری شرق بهشهر ودر منطقه هزار جریب بخش یانه سر

آبشار جاذبه های طبیعی مازندران مناطق بکر کشور