آبشار دزده- 15844
Sima Siahposh
27 اردیبهشت 1393

آبشار دزده 

ایران - مازندران - نکا ۳ کیلومتری غرب روستای درویشان از توابع بخش هزارجریب

آبشار جاذبه های طبیعی مازندران مناطق بکر کشور