آبشار دزده- 15843
Mehrak Mahmoodi
17 شهریور 1393

آبشار دزده 

ایران - مازندران - نکا ۳ کیلومتری غرب روستای درویشان از توابع بخش هزارجریب

آبشار جاذبه های طبیعی مازندران مناطق بکر کشور