آبشار امیری- 16963
الهام جوبنی
08 اسفند 1392

آبشار امیری 

ایران - مازندران - آمل ۶۵ کیلومتری محور آمل- تهران، پس از تونل وانا، سمت چپ جاده، منطقه ییلاقی وانا (امیری)

جاذبه های طبیعی آمل آبشار

x