آبشار امیری- 13820
Amin Shafiee
30 مرداد 1393

آبشار امیری 

ایران - مازندران - آمل ۶۵ کیلومتری محور آمل- تهران، پس از تونل وانا، سمت چپ جاده، منطقه ییلاقی وانا (امیری)

جاذبه های طبیعی آمل آبشار