دریاچه الندان- 13775
زیبا
01 خرداد 1393

دریاچه الندان 

ایران - مازندران - ساری ۶۵ کیلومتری جنوب شهر ساری ،۲۰ کیلومتری کیاسر، دهستان چهاردانگه، دامنه ی ازنی کوه

جاذبه های طبیعی ساری دریاچه های ایران مناطق بکر

x