ابیانه- 13324
آرزو
21 اسفند 1392

ابیانه 

ایران - اصفهان - نطنز ۴۰ کیلومتری شمال غربی نطنز، دامنه کوه کرکس، روستای ابیانه

مکانهای تاریخی کاشان روستاهای پلکانی روستاهای تاریخی ایران