ابیانه- 13322
Darya Z
29 خرداد 1393

ابیانه 

ایران - اصفهان - نطنز ۴۰ کیلومتری شمال غربی نطنز، دامنه کوه کرکس، روستای ابیانه

مکانهای تاریخی کاشان روستاهای پلکانی روستاهای تاریخی ایران