کوه های آلاداغ لار- 12859
بهناز
24 خرداد 1393

کوه های آلاداغ لار 

ایران - آذربایجان شرقی - تبریز ۲۵ کیلومتری شمال شرقی تبریز، کنار شهرستان خواجه

الاداغلار کوههای رنگی

تبلیغات