کوه های آلاداغ لار- 12858
عسل
19 اردیبهشت 1393

کوه های آلاداغ لار 

ایران - آذربایجان شرقی - تبریز ۲۵ کیلومتری شمال شرقی تبریز، کنار شهرستان خواجه

الاداغلار کوههای رنگی

x