باشگاه تیراندازی نصر- 12827
دیانا جمشیدی
16 شهریور 1393

باشگاه تیراندازی نصر 

ایران - تهران - تهران بالا‌تر از میدان بهارستان، روبروی بیمارستان طرفه، کوچه استقلال، سازمان ورزش و جوانان استان تهران

تیراندازی باشگاه تیراندازی بازی تفریح سرگرمی تمرکز