استخر میثم- 12817
ثمین
19 تیر 1393

استخر میثم 

ایران - تهران - تهران خیابان قزوین، دوراهی قپان، خیابان عبید زاکانی

استخر شنا تفریح و سرگرمی ورزش های آبی