استخر میثم- 12815
باران
22 خرداد 1393

استخر میثم 

ایران - تهران - تهران خیابان قزوین، دوراهی قپان، خیابان عبید زاکانی

استخر شنا تفریح و سرگرمی ورزش های آبی