هتل بزرگ کوهستان- 12647
روشا ریاحی
29 فروردین 1393

هتل بزرگ کوهستان 

ایران - خراسان جنوبی - بیرجند بند امیرشاه، دهکده تفریحی برادران ذوالفقاری

هتل هتل