آبشار تهران- 12206
Anna Heeta
06 اردیبهشت 1393

آبشار تهران 

ایران - تهران - تهران غرب بزرگراه همت، بعد از جنت آباد، روبروی دریاچه چیتگر

آبشار آبشارهای ایران جاذبه های تفریحی در تهران