مجموعه ورزشی باغ شاطر- 12158
Fatemeh Abii
22 خرداد 1393

مجموعه ورزشی باغ شاطر 

ایران - تهران - تهران میدان تجریش، خیابان دربند، خیابان اسدالهی، پلاک ۲