باشگاه پینت بال ایران زمین- 11976
Arash Khalaj
07 شهریور 1393

باشگاه پینت بال ایران زمین 

ایران - تهران - تهران شهرک غرب، خیابان ایران زمین، بعد از گلستان جنوبی، کوچه جنگل ۱۸ هکتاری

پینت بال بازی تفریح و سرگرمی بازی پینت بال باشگاه پینت بال