دریاچه نئور- 11812
neda majidi
30 مرداد 1393

دریاچه نئور 

ایران - اردبیل - خلخال جاده اردبیل به سمت خلخال، روستای بودالالو، فرعی سمت چپ، ۱۲ کیلومتر راه فرعی

دریاچه های ایران دریاچه جاذبه های طبیعی اردبیل

تبلیغات