باشگاه تیراندازی مجموعه ورزشی برق تهران- 11553
SoLmAz
16 فروردین 1393

باشگاه تیراندازی مجموعه ورزشی برق تهران 

ایران - تهران - تهران میدان شهدا، جنب ایستگاه مترو، مجموعه ورزشی برق تهران

تیراندازی بازی تمرکز

x