سینما ماندانا- 4296
آزاده نوری
11 اردیبهشت 1393

سینما ماندانا 

ایران - تهران - تهران خیابان دماوند، ۳۰ متری نارمک، نبش کوچه بیهقی

سینما ماندانا سینما