سینما فردوسی- 4303
هلیا شجری
11 اسفند 1392

سینما فردوسی 

ایران - تهران - تهران خیابان انقلاب، میدان فردوسی روبروی خیابان لاله زار

سینما فردوسی سینما