سینما پردیس راگا- 4341
یاسمن
20 فروردین 1393

سینما پردیس راگا 

ایران - تهران - ری شهرری، اتوبان آوینی، خیابان شیرازی، جنب شهروند

سینما مراکز فرهنگی