پردیس سینمایی اریکه ایرانیان- 4354
ملیحه
13 تیر 1393

پردیس سینمایی اریکه ایرانیان 

ایران - تهران - تهران شهرک غرب، بلوار اصلی فرحزادی، نبش خیابان ارغوان غربی

سینما سینماهای ایران